Kirjaudu sisään
Käyttäjänimi

Salasana

Medlemsinfo

 

 

Funktionärer vid skjutbanan  2021       
Funktionärer och övervakare vid älgskytteprov samt klubbkvällar vid       
Tallmossens skjutbana 2021.     KL: 18:00 - 21:00 (Lördagar 10:00-13:00)   
       
Klubbkväll                                                                                              
19.7.2021          Carl-Olof Åbonde         Ansvarig övervakare/kontaktperson      0505594969
                                                                                              
Älgskytteprov     
21.7.2020         Tomas Sjöberg              Ansvarig övervakare/kontaktperson      0505409956         
                        Jens Nordling               Övervakare                                                                                                                  Johan Håkans               Övervakare                                                                                                                  Peter Urwäder                                                                                                                                                   Bo-Johan Nyback                       

 

Klubbkväll      

9.8.2021           Niklas Sjöberg                Ansvarig övervakare/kontaktperson     0505424957    
       
Älgskytteprov       
11.9.2021         Sture Skinnar                  Ansvarig övervakare/kontaktperson     0405929641   
                       Jonas West                      Övervakare                                                                                                               Kaj Forss                         Övervakare                                                                                                               Kim West
                       Krister West 
                           
       
       
Klubbeftermiddag      
11.9.2021        Robert Nyback         Ansvarig övervakare/kontaktperson     0505554524       Kl. 13:00
       
Tävlingar      
Älgskyttelagtävling mellan jaktföreningar inom Malaxnejden      Ons. xx juli kl 18:00

Hageltävling mellan jaktföreningarna inom Malaxnejden.            Ons. 4 augusti kl. 18:00

Kombinerad Älg-Jägartraptävling, öppen för alla.                        Ons. x augusti kl. 18:00

       
       
       
Skilda protokoll-listor ifylles för älgskytteprov respektive träningsskjutning.      
Listorna skickas till verksamhetsledare Janne Björklund. Skilda bankgiron för träning respektive      
provskjutning ifylles och inbetalas till bank av ansvarig övervakare.      
Funktionär är skyldig att personligen ordna ersättare om han själv har förhinder att deltaga.      
Vid frånvaro från funktionärsuppdrag bötas 50 euro.      
Klubbkvällarna är till för alla Bergö bor, skyttet är gratis.      


Avgifter 2020

Medlemsavgift  2020       25 euro                                                                                            

Årskort                           100 euro

Dagskort                        15 euro/per dag och kan fås från 23 augusti.

Oinlämnad fångstlista     15 euro


Jaktåret 1.8.2021 - 31.7.2022(uppdaterat 8.8.2021)

OBS OBS Alla medlemmar inget fredningsområde på fasta Bergö.

Haren är fortsättningsvis fredad på små holmar tills isen bär en vuxen person.Gäller inte på följande områden:Synnerstören,Trutören,Övre rönnskär     Storstensbådan,Söderstenarna,Rågskär,Norrstenarna samt bergös yttre skärgård.

RÅDJURET ÄR LOVLIGT ENLIGT STATENS JAKTTIDER MED UNDANTAG AV BOCKJAKT PÅ VÅREN SOM EJ ÄR TILLÅTEN.FRI JAKT INGA BEGRÄNSNINGAR PÅ RÅDJUR.Skytten anmäler själv på omariista,senast 7 dagar efter nedlagt byte och dessutom anmäler åt niklas sjöberg.

VARJE MEDLEM ÄR SKYLDIG ATT RAPPORTERA ELLER SJÄLV SÄGA TILL OM INTE JAKTEN GÅR ENLIGT GOD JAKTSED-OBS!!! KOM IHÅG SKJUTAVSTÅNDEN PÅ SJÖFÅGELJAKT-ETT OAVFYRAT SKOTT BEHÖVER MAN INTE ÅNGRA.                

HÄLSNINGAR FRÅN STYRELSEN BJVK.

Hålsörarna är fredat för sjöfågeljakt.

Vid and- och sjöfågeljakt innanför linjen Öurin-Klubbörsskatan får kulgevär ej användas.

Begränsningar i byteskvoten: Orre: 6 st /medlem jaktgästers byte skall räknas i medlemmens kvot.

Följande villebråd  är helt fredade på hela området: Tjäder, Fasan, Rapphöna, Ripa-se även statens jakttider för fredade arter.

Södra Kust-Österbottens fiskeriområde har undantagstillstånd för avskjutning av SKARV.Om någon är intresserad så skicka ett email åt nsjoberg79@gmail.com(skriv skarvjakt bergö) så vidarebefodrar jag undantagstillståndet och kartbilaga.Jakten inleds 20.8-31.10 Frågor ring 0505424957


Älgjakten 

Nya deltagare i älgjakten skall anmäla om detta på älgjaktmötet .De som deltog föregående år är automatiskt anmälda.

OBS: På årsmötet beslöts att deltaganderätten i älgjakten förutsätter följande

  • Medlemskap i Bergö Jaktvårdsklubb r.f.
  • Mantalskriven i Bergö eller utflyttad född bergöbo
  • Högst en deltagare per matlag