Kirjaudu sisään
Käyttäjänimi

Salasana

Medlemsinfo

 

 

Funktionärer vid skjutbanan  2019       (Uppdaterad 22/7)
Funktionärer och övervakare vid älgskytteprov samt träningstillfällen vid       
Tallmossens skjutbana 2019.     KL: 18:00 - 22:00 (Lördagar 10:00-13:00)   
       

                                                                                              
Älgskytteprov + träning      
4.6.2019           Johan Söderholm   Ansvarig övervakare/kontaktperson         040-7199781
                        Nordling Jens          Övervakare                                               0440-863596
                        Carl-Olof Åbonde          Övervakare                                            
                        West Richard      
                        Lattu Mikael      
                        Enroth Torbjörn      
                        Nordberg Sebastian
                        Backlund Kurt-Erik      
                        Nyman Jonas  

Klubbkväll                                                                                              
6.6.2019          Sjöberg Niklas           Ansvarig övervakare/kontaktperson    050-5424957

Älgskytteprov + träning

23.7.2019         Skinnar Sture            Ansvarig övervakare/kontaktperson    040-5929641
                       Enroth Jonny             Övervakare                                                                                                                     Sjöberg Tomas           Övervakare                                           
                       Söderholm Erik
                       Lagström Janne      
                       Lagström Mats      
                       Granlund Anders      
                       Nyback S-O      
                       Ekroos Peter          
Klubbkväll      
25.7.2019       West Fredrik               Ansvarig övervakare/kontaktperson     050-5633590
       
Älgskytteprov + träning      
14.9.2019       Robert Nyback           Ansvarig övervakare/kontaktperson    050-5554524
                      Tomas West                Övervakare                                                                                                                   Torolf Nyman              Övervakare                                           
                      Högback Henrik
                      Nyback Bo-Johan      
                      Nyman Kennet      
                      Sjöberg Ralf      
                      Söderholm Ulf      
                      Söderholm L-G      
       
       
Klubbeftermiddag      
14.9 2019      Carl-Olof Åbonde  Ansvarig övervakare/kontaktperson  050-5594969     Kl. 13:00
       
Tävlingar       
Älgskyttelagtävling mellan jaktföreningar inom Malaxnejden      Ons. 22 juli kl 18:00

Hageltävling mellan jaktföreningarna inom Malaxnejden.            Ons. 29 juli kl. 18:00

Kombinerad Älg-Jägartraptävling, öppen för alla.                        Ons. 5 augusti kl. 18:00

       
       
       
Skilda protokoll-listor ifylles för älgskytteprov respektive träningsskjutning.      
Listorna skickas till verksamhetsledare Janne Björklund. Skilda bankgiron för träning respektive      
provskjutning ifylles och inbetalas till bank av ansvarig övervakare.      
Funktionär är skyldig att personligen ordna ersättare om han själv har förhinder att deltaga.      
Vid frånvaro från funktionärsuppdrag bötas 50 euro.      
Klubbkvällarna är till för alla Bergö bor, skyttet är gratis.      


Avgifter 2020

Medlemsavgift  2020       25 euro                                                                                            

Årskort                           100 euro

Dagskort                        15 euro

Oinlämnad fångstlista     15 euro


Jaktåret 1.8.2019 - 31.7.2020 (uppdaterat 13.8.2019)

GRANÖ är fredad för jakt på småvilt med undantag för små rovdjur och sjöfågeljakt från strand.RÅDJURET ÄR LOVLIGT ENLIGT STATENS JAKTTIDER MED UNDANTAG AV BOCKJAKT PÅ VÅREN SOM EJ ÄR TILLÅTEN.FRI JAKT INGA BEGRÄNSNINGAR PÅ RÅDJURSkytten anmäler själv på omariista,senast 7 dagar efter nedlagt byte och dessutom anmäler åt niklas sjöberg.Haren är fredad på små holmar tills isen bär en vuxen person. Gäller inte på följande områden: Synnerstören, Trutören, Övre Rönnskar, Storstensbådan, Söderstenarna, Rågskär, Norrstenarna samt Bergö yttre skärgård.

VARJE MEDLEM ÄR SKYLDIG ATT RAPPORTERA ELLER SJÄLV SÄGA TILL OM INTE JAKTEN GÅR ENLIGT GOD JAKTSED-OBS!!! KOM IHÅG SKJUTAVSTÅNDEN PÅ SJÖFÅGELJAKT-ETT OAVFYRAT SKOTT BEHÖVER MAN INTE ÅNGRA.                

HÄLSNINGAR FRÅN STYRELSEN BJVK.

Hålsörarna är fredat för sjöfågeljakt.

Vid and- och sjöfågeljakt innanför linjen Öurin-Klubbörsskatan får kulgevär ej användas.

Begränsningar i byteskvoten: Orre: 6 st /medlem jaktgästers byte skall räknas i medlemmens kvot.

Följande villbråd  är helt fredade på hela området: Tjäder, Fasan, Rapphöna, Ripa


Älgjakten 

Nya deltagare i älgjakten skall anmäla om detta på älgjaktmötet .De som deltog föregående år är automatiskt anmälda.

OBS: På årsmötet beslöts att deltaganderätten i älgjakten förutsätter följande

  • Medlemskap i Bergö Jaktvårdsklubb r.f.
  • Mantalskriven i Bergö eller utflyttad född bergöbo
  • Högst en deltagare per matlag