Klubbtorget

Om ni har någonting till salu eller vill köpa,tag kontakt med någon i styrelsen så lägger vi in annonsen hit,gäller medlemmar i bergö jvk.

 

​Köpes/tas emot småvilt/fåglar för träning av djurkonservering.Tex. räv,mårdhund,mink,

​mård,grävling,ekkorre,bisam,hare,skata,kråka,

​mås,and osv.

​Anders Rönnqvist

​bredhällsvägen 187a

​Tel.0503270740