Styrelsen och övriga funktionärer

Ordförande Niklas Sjöberg

Bredhällsvägen 233
66220 Bergö

050-5424957 nsjoberg79@gmail.com
Vice ordförande Christian West

Bredhällsvägen 209
66220 Bergö

0451354504 west.christian@hotmail.com
Sekreterare Jan-Robert Nyback

Näsvägen1 A2

65450 Solf
 

0505554524 robert.nyback@gmail.com
Kassör Maria Mann

Bredhällsvägen 10
66220 Bergö

0505667572 maria.mann91@hotmail.com
Medlem Mikael Båskman

Bergövägen 196

66220 Bergö

0503048854 mbaskman@hotmail.com
Medlem Carl-Olof Åbonde

Pihlasvägen 25

66220 Bergö

050-5594969 cabonde@gmail.com

Övriga funktionärer

 

Kontaktperson för stora rovdjur                 Jens Nordling             044-0863596

Skyttekommitte'                                        Carl-Olof Åbonde       050-5594969

Styreslemedlem i Malaxnejden                  Niklas Sjöberg             050-5424957

Älgjaktchef 2024                                         Niklas Sjöberg              0505424957