Styrelsen och övriga funktionärer

Ordförande Niklas Sjöberg

Bredhällsvägen 233
66220 Bergö

050-5424957 nsjoberg79(ät)gmail.com
Vice ordförande Henrik Högback

Bredhällsvägen 195
66220 Bergö

040-3510254 henrik.hogback(ät)netikka.fi
Sekreterare Jan-Robert Nyback

Näsvägen1 A2

65450 Solf
 

0505554524 robert.nyback(ät)gmail.com
Kassör Christina forss

Hamnfladavägen10
66220 Bergö

0400730266 Christina.forss(ät)evl.fi
Medlem Mats Nygård

Bredhällsvägen  189d
66220 Bergö

050-3269234 matsnygard(ät)hotmail.com
Medlem Carl-Olof Åbonde

Pihlasvägen 25

66220 Bergö

050-5594969 cabonde(ät)gmail.com

Övriga funktionärer

 

Kontaktperson för stora rovdjur                 Jens Nordling             044-0863596

Skyttekommitte'                                          Carl-Olof Åbonde       050-5594969

Styreslemedlem i Malaxnejden                  Niklas Sjöberg             050-5424957

Jaktchef 2018                                             Jens Nordling