Medlemsinfo

 

 

Funktionärer vid skjutbanan  2020       
Funktionärer och övervakare vid älgskytteprov samt klubbkvällar vid       
Tallmossens skjutbana 2020.     KL: 18:00 - 21:00 (Lördagar 10:00-13:00)   
       

                                                                                              
Älgskytteprov     
1.7.2020           Carl-Olof Åbonde         Ansvarig övervakare/kontaktperson      0505594969         
                        Jens Nordling               Övervakare                                                                                              Tomas Sjöberg              Övervakare                                                                                              Jonas West                                                                                                                                 Mats Lagström                       

Klubbkväll                                                                                              
6.7.2020          Fredrik West            Ansvarig övervakare/kontaktperson     0505633590

Klubbkväll      

24.8.2020        Jan Robert Nyback         Ansvarig övervakare/kontaktperson     0505554524    
       
Älgskytteprov       
26.8.2020         Tomas West                    Ansvarig övervakare/kontaktperson   0505673962   
                        Torolf Nyman                  Övervakare                                                                                            Sven-Olof Nyback          Övervakare                                                                                             Lars-Göran Söderholm
                         Kaj forss 
                           
       
       
Klubbeftermiddag      
12.9.2020        Ansvarig övervakare/kontaktperson       Kl. 13:00
       
Tävlingar    Inga tävlingar i sommar!   
Älgskyttelagtävling mellan jaktföreningar inom Malaxnejden      Ons. xx juli kl 18:00

Hageltävling mellan jaktföreningarna inom Malaxnejden.            Ons. xx juli kl. 18:00

Kombinerad Älg-Jägartraptävling, öppen för alla.                        Ons. x augusti kl. 18:00

       
       
       
Skilda protokoll-listor ifylles för älgskytteprov respektive träningsskjutning.      
Listorna skickas till verksamhetsledare Janne Björklund. Skilda bankgiron för träning respektive      
provskjutning ifylles och inbetalas till bank av ansvarig övervakare.      
Funktionär är skyldig att personligen ordna ersättare om han själv har förhinder att deltaga.      
Vid frånvaro från funktionärsuppdrag bötas 50 euro.      
Klubbkvällarna är till för alla Bergö bor, skyttet är gratis.      


Avgifter 2020

Medlemsavgift  2020       25 euro                                                                                            

Årskort                           100 euro

Dagskort                        15 euro

Oinlämnad fångstlista     15 euro


Jaktåret 1.8.2020 - 31.7.2021 (uppdaterat 6.8.2020)

HOLMIN är fredad för jakt på småvilt och skogsfågel (RÅDJUR hör till småvilt)Jakt får bedrivas på  små rovdjur och sjöfågeljakt från strand.RÅDJURET ÄR LOVLIGT ENLIGT STATENS JAKTTIDER MED UNDANTAG AV BOCKJAKT PÅ VÅREN SOM EJ ÄR TILLÅTEN.FRI JAKT INGA BEGRÄNSNINGAR PÅ RÅDJUR.Skytten anmäler själv på omariista,senast 7 dagar efter nedlagt byte och dessutom anmäler åt niklas sjöberg.Haren är fredad på små holmar tills isen bär en vuxen person. Gäller inte på följande områden: Synnerstören, Trutören, Övre Rönnskar, Storstensbådan, Söderstenarna, Rågskär, Norrstenarna samt Bergö yttre skärgård.

VARJE MEDLEM ÄR SKYLDIG ATT RAPPORTERA ELLER SJÄLV SÄGA TILL OM INTE JAKTEN GÅR ENLIGT GOD JAKTSED-OBS!!! KOM IHÅG SKJUTAVSTÅNDEN PÅ SJÖFÅGELJAKT-ETT OAVFYRAT SKOTT BEHÖVER MAN INTE ÅNGRA.                

HÄLSNINGAR FRÅN STYRELSEN BJVK.

Hålsörarna är fredat för sjöfågeljakt.

Vid and- och sjöfågeljakt innanför linjen Öurin-Klubbörsskatan får kulgevär ej användas.

Begränsningar i byteskvoten: Orre: 6 st /medlem jaktgästers byte skall räknas i medlemmens kvot.

Följande villbråd  är helt fredade på hela området: Tjäder, Fasan, Rapphöna, Ripa-se även statens jakttider för fredade arter.


Älgjakten 

Nya deltagare i älgjakten skall anmäla om detta på älgjaktmötet .De som deltog föregående år är automatiskt anmälda.

OBS: På årsmötet beslöts att deltaganderätten i älgjakten förutsätter följande

  • Medlemskap i Bergö Jaktvårdsklubb r.f.
  • Mantalskriven i Bergö eller utflyttad född bergöbo
  • Högst en deltagare per matlag