Medlemsinfo

 

 

Funktionärer vid skjutbanan  2023     
Funktionärer och övervakare vid älgskytteprov samt klubbkvällar vid       
Tallmossens skjutbana 2023.     KL: 18:00 - 21:00 (Lördagar 13:00)   
       
                                                                                           

                                                                                              
Älgskytteprov     
4.7.2023         Carl-Olof Åbonde              Ansvarig övervakare/kontaktperson      0505594969       
                        Forss Kaj                                 Övervakare                                                                                                        Tomas Sjöberg                         Övervakare                                                                                                      Ralf Sjöberg,West Ralf,West Krister,West Sören,Urwäder Peter

                                                                                                                                                                 

                        

 

Klubbkväll      

6.7.2023           Håkans Johan               Ansvarig övervakare/kontaktperson     0503380992  
       
Klubbkväll      
10.8.2023         Niklas Sjöberg                  Ansvarig övervakare/kontaktperson     0505424957                        Älgskytteprov                                                                                                                                                  29.8.2023           Skinnar Sture                     Ansvarig övervakare/kontaktperson     0405929641                                             Nyman Torolf           övervakare       0505177257                                                                                                 West Jonas              övervakare       0414605756                                                  
                      
                           Båskman Mikael,West Klas-Erik,Söderholm L-G,Lagström Mats,Nyman Jonas
       
       
Klubbeftermiddag      
9.9.2023        Åbonde Carl-Olof         Ansvarig övervakare/kontaktperson     0505594969       Kl. 13:00
       
Tävlingar      
Älgskyttelagtävling mellan jaktföreningar inom Malaxnejden      28/6 kl 18:00

Hageltävling mellan jaktföreningarna inom Malaxnejden.            4/7  kl. 18:00

Kombinerad Älg-Jägartraptävling, öppen för alla.                        2/8 kl. 18:00

       
       
       
Skilda protokoll-listor ifylles för älgskytteprov respektive träningsskjutning.      
Listorna skickas till verksamhetsledare Janne Björklund. Skilda bankgiron för träning respektive      
provskjutning ifylles och inbetalas till bank av ansvarig övervakare.      
Funktionär är skyldig att personligen ordna ersättare om han själv har förhinder att deltaga.      
Vid frånvaro från funktionärsuppdrag bötas 50 euro.      
Klubbkvällarna är till för alla Bergö bor, skyttet är gratis.      


Avgifter 2022

Medlemsavgift  2020       25 euro                                                                                            

Årskort                           100 euro

Dagskort                        15 euro/per dag och kan fås från 23 augusti.Meddela också någon i styrelsen om dagkortet.

Oinlämnad fångstlista     15 euro


Jaktåret 1.8.2023 - 31.7.2024(uppdaterat 10.8.2023)

OBS OBS Alla medlemmar inget fredningsområde på fasta Bergö.

Haren är fortsättningsvis fredad på små holmar tills isen bär en vuxen person.Gäller inte på följande områden:Synnerstören,Trutören,Övre rönnskär     Storstensbådan,Söderstenarna,Rågskär,Norrstenarna samt bergös yttre skärgård.

RÅDJURET ÄR LOVLIGT ENLIGT STATENS JAKTTIDER MED UNDANTAG AV BOCKJAKT PÅ VÅREN SOM EJ ÄR TILLÅTEN.FRI JAKT INGA BEGRÄNSNINGAR PÅ RÅDJUR.Skytten anmäler själv på omariista,senast 7 dagar efter nedlagt byte och dessutom anmäler åt niklas sjöberg.

VARJE MEDLEM ÄR SKYLDIG ATT RAPPORTERA ELLER SJÄLV SÄGA TILL OM INTE JAKTEN GÅR ENLIGT GOD JAKTSED-OBS!!! KOM IHÅG SKJUTAVSTÅNDEN PÅ SJÖFÅGELJAKT-ETT OAVFYRAT SKOTT BEHÖVER MAN INTE ÅNGRA.                

HÄLSNINGAR FRÅN STYRELSEN BJVK.

Hålsörarna är fredat för sjöfågeljakt.

Vid and- och sjöfågeljakt innanför linjen Öurin-Klubbörsskatan får kulgevär ej användas.

Begränsningar i byteskvoten: Orre: 6 st /medlem jaktgästers byte skall räknas i medlemmens kvot.

Följande villebråd  är helt fredade på hela området: Tjäder, Fasan, Rapphöna, Ripa-se även statens jakttider för fredade arter.

 


Älgjakten 

Nya deltagare i älgjakten skall anmäla om detta på älgjaktmötet .De som deltog föregående år är automatiskt anmälda.

OBS: På årsmötet beslöts att deltaganderätten i älgjakten förutsätter följande

  • Medlemskap i Bergö Jaktvårdsklubb r.f.
  • Mantalskriven i Bergö eller utflyttad född bergöbo
  • Högst en deltagare per matlag