Medlemsinfo

 

 

Funktionärer vid skjutbanan  2021       
Funktionärer och övervakare vid älgskytteprov samt klubbkvällar vid       
Tallmossens skjutbana 2021.     KL: 18:00 - 21:00 (Lördagar 10:00-13:00)   
       
Klubbkväll                                                                                              
19.7.2021          Carl-Olof Åbonde         Ansvarig övervakare/kontaktperson      0505594969
                                                                                              
Älgskytteprov     
21.7.2020         Tomas Sjöberg              Ansvarig övervakare/kontaktperson      0505409956         
                        Jens Nordling               Övervakare                                                                                                                  Johan Håkans               Övervakare                                                                                                                  Peter Urwäder                                                                                                                                                   Bo-Johan Nyback                       

 

Klubbkväll      

9.8.2021           Niklas Sjöberg                Ansvarig övervakare/kontaktperson     0505424957    
       
Älgskytteprov       
11.9.2021         Sture Skinnar                  Ansvarig övervakare/kontaktperson     0405929641   
                       Jonas West                      Övervakare                                                                                                               Kaj Forss                         Övervakare                                                                                                               Kim West
                       Krister West 
                           
       
       
Klubbeftermiddag      
11.9.2021        Robert Nyback         Ansvarig övervakare/kontaktperson     0505554524       Kl. 13:00
       
Tävlingar      
Älgskyttelagtävling mellan jaktföreningar inom Malaxnejden      Ons. xx juli kl 18:00

Hageltävling mellan jaktföreningarna inom Malaxnejden.            Ons. 4 augusti kl. 18:00

Kombinerad Älg-Jägartraptävling, öppen för alla.                        Ons. x augusti kl. 18:00

       
       
       
Skilda protokoll-listor ifylles för älgskytteprov respektive träningsskjutning.      
Listorna skickas till verksamhetsledare Janne Björklund. Skilda bankgiron för träning respektive      
provskjutning ifylles och inbetalas till bank av ansvarig övervakare.      
Funktionär är skyldig att personligen ordna ersättare om han själv har förhinder att deltaga.      
Vid frånvaro från funktionärsuppdrag bötas 50 euro.      
Klubbkvällarna är till för alla Bergö bor, skyttet är gratis.      


Avgifter 2020

Medlemsavgift  2020       25 euro                                                                                            

Årskort                           100 euro

Dagskort                        15 euro

Oinlämnad fångstlista     15 euro


Jaktåret 1.8.2020 - 31.7.2021 (uppdaterat 6.8.2020)

HOLMIN är fredad för jakt på småvilt och skogsfågel (RÅDJUR hör till småvilt)Jakt får bedrivas på  små rovdjur och sjöfågeljakt från strand.RÅDJURET ÄR LOVLIGT ENLIGT STATENS JAKTTIDER MED UNDANTAG AV BOCKJAKT PÅ VÅREN SOM EJ ÄR TILLÅTEN.FRI JAKT INGA BEGRÄNSNINGAR PÅ RÅDJUR.Skytten anmäler själv på omariista,senast 7 dagar efter nedlagt byte och dessutom anmäler åt niklas sjöberg.Haren är fredad på små holmar tills isen bär en vuxen person. Gäller inte på följande områden: Synnerstören, Trutören, Övre Rönnskar, Storstensbådan, Söderstenarna, Rågskär, Norrstenarna samt Bergö yttre skärgård.

VARJE MEDLEM ÄR SKYLDIG ATT RAPPORTERA ELLER SJÄLV SÄGA TILL OM INTE JAKTEN GÅR ENLIGT GOD JAKTSED-OBS!!! KOM IHÅG SKJUTAVSTÅNDEN PÅ SJÖFÅGELJAKT-ETT OAVFYRAT SKOTT BEHÖVER MAN INTE ÅNGRA.                

HÄLSNINGAR FRÅN STYRELSEN BJVK.

Hålsörarna är fredat för sjöfågeljakt.

Vid and- och sjöfågeljakt innanför linjen Öurin-Klubbörsskatan får kulgevär ej användas.

Begränsningar i byteskvoten: Orre: 6 st /medlem jaktgästers byte skall räknas i medlemmens kvot.

Följande villbråd  är helt fredade på hela området: Tjäder, Fasan, Rapphöna, Ripa-se även statens jakttider för fredade arter.


Älgjakten 

Nya deltagare i älgjakten skall anmäla om detta på älgjaktmötet .De som deltog föregående år är automatiskt anmälda.

OBS: På årsmötet beslöts att deltaganderätten i älgjakten förutsätter följande

  • Medlemskap i Bergö Jaktvårdsklubb r.f.
  • Mantalskriven i Bergö eller utflyttad född bergöbo
  • Högst en deltagare per matlag