Medlemsinfo

 

 

Funktionärer vid skjutbanan  2018       (Uppdaterad 29/6)
Funktionärer och övervakare vid älgskytteprov samt träningstillfällen vid       
Tallmossens skjutbana 2018.     KL: 18:00 - 22:00 (Lördagar 10:00-13:00)   
       

                                                                                              
Älgskytteprov + träning      
12.6.2018        Johan Söderholm   Ansvarig övervakare/kontaktperson         040-7199781
                        Nordling Jens          Övervakare                                                    0440-863596
                        Nyman Torolf          Övervakare                                            
                        Back Kaj      
                        Nyback Bo-Johan      
                       Söderholm Erik V      
                        Sjöberg Ralf
                        Back Johnny      
                        West Dan  

Klubbkväll                                                                                              
14.6.2018        Sjöberg Niklas           Ansvarig övervakare/kontaktperson    050-5424957
       
Klubbkväll      
19.7.2018        West Fredrik               Ansvarig övervakare/kontaktperson     050-5633590
       
Älgskytteprov + träning      
31.7.2018       Skinnar Sture            Ansvarig övervakare/kontaktperson    040-5929641
                       Enroth Jonny             Övervakare                                                                                                                                 Sjöberg Tomas         Övervakare                                           
                      West Jesper
                       West Jonas      
                       West Markus      
                       West Richard      
                       West Christian      
                       Nyback Sven-Olof      
       
       
Klubbeftermiddag      
15.9 2018       Carl-Olof Åbonde  Ansvarig övervakare/kontaktperson  050-5594969     Kl. 13:00
       
Tävlingar       
Älgskyttelagtävling mellan jaktföreningar inom Malaxnejden      Ons. 27 juni kl 18:00

Hageltävling mellan jaktföreningarna inom Malaxnejden.            Ons. 4 juli kl. 18:00

Kombinerad Älg-Jägartraptävling, öppen för alla.                        Ons.18 juli kl. 18:00

       
       
       
Skilda protokoll-listor ifylles för älgskytteprov respektive träningsskjutning.      
Listorna skickas till verksamhetsledare Janne Björklund. Skilda bankgiron för träning respektive      
provskjutning ifylles och inbetalas till bank av ansvarig övervakare.      
Funktionär är skyldig att personligen ordna ersättare om han själv har förhinder att deltaga.      
Vid frånvaro från funktionärsuppdrag bötas 50 euro.      
Klubbkvällarna är till för alla Bergö bor, skyttet är gratis.      


Avgifter 201

Årsavgiften 2019             25 euro

Dagkort                           15 euro

Oinlämnad fångstlista     15 euro


Jaktåret 1.8.2018 - 31.7.2019 (uppdaterat 8.8.2018)

LÅNGÖN är fredad för jakt på småvilt med undantag för små rovdjur och sjöfågeljakt från strand.RÅDJURET ÄR LOVLIGT ENLIGT STATENS JAKTTIDER MED UNDANTAG AV BOCKJAKT PÅ VÅREN SOM EJ ÄR TILLÅTEN.ETT RÅDJUR PER MEDLEM,BOCK ELLER KILLING,GETEN ÄR FREDAD.Skytten anmäler själv på omariista så fort som möjligt efter nedlagt byte.Haren är fredad på små holmar tills isen bär en vuxen person. Gäller inte på följande områden: Synnerstören, Trutören, Övre Rönnskar, Storstensbådan, Söderstenarna, Rågskär, Norrstenarna samt Bergö yttre skärgård.

VARJE MEDLEM ÄR SKYLDIG ATT RAPPORTERA ELLER SJÄLV SÄGA TILL OM INTE JAKTEN GÅR ENLIGT GOD JAKTSED-OBS!!! KOM IHÅG SKJUTAVSTÅNDEN PÅ SJÖFÅGELJAKT-ETT OAVFYRAT SKOTT BEHÖVER MAN INTE ÅNGRA.                

HÄLSNINGAR FRÅN STYRELSEN BJVK.

Hålsörarna är fredat för sjöfågeljakt.

Vid and- och sjöfågeljakt innanför linjen Öurin-Klubbörsskatan får kulgevär ej användas.

Begränsningar i byteskvoten: Orre: 6 st /medlem jaktgästers byte skall räknas i medlemmens kvot.

Följande villbråd  är helt fredade på hela området: Tjäder, Fasan, Rapphöna, Ripa


Älgjakten 

Nya deltagare i älgjakten skall anmäla om detta på älgjaktmötet .De som deltog föregående år är automatiskt anmälda.

OBS: På årsmötet beslöts att deltaganderätten i älgjakten förutsätter följande

  • Medlemskap i Bergö Jaktvårdsklubb r.f.
  • Mantalskriven i Bergö eller utflyttad född bergöbo
  • Högst en deltagare per matlag